[wpaudio url=”http://www.hawaiibookblog.com/mea/2011/04/kuono.mp3″ text=”Kūʻono” ]

1. Nook, cranny
2. Corner

ʻAʻohe kanaka e hoʻoneʻe iā Pēpē ma kūʻono.

Nobody puts Baby in a corner.