[wpaudio url=”http://www.hawaiibookblog.com/mea/2011/05/kokokika.mp3″ text=”Kokokika”]

Tigerblood

He koko kika ko kākou i loko o ko kākou mau kino.

We all have tigerblood within us.