[wpaudio url=”http://www.hawaiibookblog.com/mea/2011/06/ue.mp3″ text=”Uē”]

Uē ka lani, ola ka honua.
(The heaven weeps, the earth lives.)

 
 
 
 
 

From ʻŌlelo Noʻeau by Mary Kawena Pukui